بازاریاب فعال به چه کسی گفته می شود ؟

اعضائی که موارد زیر را رعایت کرده باشند جزء بازاریابان فعال محسوب می شوند

1- حداقل 1000 بازدید در ماه داشته باشند
2- حداقل 5 کاربر فعال را معرفی کرده باشند

اعضایی که جزء بازاریابان فعال قرار می گیرند ماهیانه در قرعه کشی 10 خودرو پژو 206 شرکت داده می شوند